Webinář: Obsedání s pochopením


Koně se učí neustále, ale to, co jim vštípíme – my lidé, i jejich stádo – během prvních několika let života je zásadní. Správným voděním malého hříběte si připravujete koně, který v budoucnu bude vyhledávat lehké přilnutí. Nesrozumitelnými signály zase můžete nevědomky vytvářet koně, který se bude i ve vyšším věku lekat v rohu jízdárny, nebo děsit projíždějících aut na vyjížďce.

Webinář pro všechny, kteří pracují s mladými koňmi nebo mají pocit, že s tím svým parťákem nezačali zrovna správně.


Při práci s mladým koněm je pro nás nejdůležitější, aby chápal, co se od něj žádá a mohl tak nové věci přijímat s klidem, ochotou a důvěrou. A k tomu musíme my rozumět jemu. Proto název – Obsedání s pochopením.


6. února – Jak na mlaďochy, 18:30 – 20:00
– jak s koněm pracovat, aby nám rozuměl a chápal
– jak si získat jeho důvěru a pozornost
– jak nastavit hranice
– jak udržet chuť do práce
– jak pracovat se vzdorem, strachem a neochotou
– co v koni posilovat, pokud z něj chceme mít rodinného pohodáře / spolehlivého koně pro děti / sportovce na nejvyšší úrovni
– jak posílit posílit a progymnastikovat tělo, připravit koně ze země na pomůcky ze sedla

20. února – Cvičení a postupy, 18:30 – 20:00
– konkrétní cvičení a postupy
– fotky a videa k rozboru a tréninku oka
– příprava na nejrůznější situace
– předcházení nebezpečným situacím

Nechte se pozvat na dvoudílný webinář (který bude možno shlédnout živě i ze záznamu) jakožto úvod do tohoto tématu. Oba semináře budou nejen pasivní, ale z velké části aktivní – obsahují několik samostatných cvičení a videoukázek.

cena: 400 Kč / účastník na obě části společně,
pro členy spolku EquiT&T, z.s. zdarma

Pro platbu můžete využít tento QR kód.