Webinář: Obsedání s pochopením


Koně se učí neustále, ale to, co jim vštípíme – my lidé, i jejich stádo – během prvních několika let života je zásadní. Správným voděním malého hříběte si připravujete koně, který v budoucnu bude vyhledávat lehké přilnutí. Nesrozumitelnými signály zase můžete nevědomky vytvářet koně, který se bude i ve vyšším věku lekat v rohu jízdárny, nebo děsit projíždějících aut na vyjížďce.

Webinář pro všechny, kteří pracují s mladými koňmi nebo mají pocit, že s tím svým parťákem nezačali zrovna správně.


Při práci s mladým koněm je pro nás nejdůležitější, aby chápal, co se od něj žádá a mohl tak nové věci přijímat s klidem, ochotou a důvěrou. A k tomu musíme my rozumět jemu. Proto název – Obsedání s pochopením.

 1. díl Jak na mlaďochy
  – jak s koněm pracovat, aby nám rozuměl a chápal
  – jak si získat jeho důvěru a pozornost
  – jak nastavit hranice
  – jak udržet chuť do práce
  – jak pracovat se vzdorem, strachem a neochotou
  – co v koni posilovat, pokud z něj chceme mít rodinného pohodáře / spolehlivého koně pro děti / sportovce na nejvyšší úrovni
  – jak posílit posílit a progymnastikovat tělo, připravit koně ze země na pomůcky ze sedla

2. díl Cvičení a postupy
– konkrétní cvičení a postupy
– fotky a videa k rozboru a tréninku oka
– příprava na nejrůznější situace
– předcházení nebezpečným situacímŽivý webinář již proběhl. Můžete si ale objednat jeho záznam:

cena: 400 Kč / účastník na obě části společně,
pro členy spolku EquiT&T, z.s. zdarma