Webinář: Obsedání s pochopením


Živý webinář již proběhl. Jeho záznam si můžete objednat do konce roku 2022, poté již nebudeme přijímat nové objednávky.
(Všem, kteří jej objednali však přístup zůstane již navždy.)

Místo toho tento webinář na jaře nahradí nový online kurz, ve kterém témata zpracujeme do větší hloubky – více informací zde.

Koně se učí neustále, ale to, co jim vštípíme – my lidé, i jejich stádo – během prvních několika let života je zásadní. Správným voděním malého hříběte si připravujete koně, který v budoucnu bude vyhledávat lehké přilnutí. Nesrozumitelnými signály zase můžete nevědomky vytvářet koně, který se bude i ve vyšším věku lekat v rohu jízdárny, nebo děsit projíždějících aut na vyjížďce.

Webinář pro všechny, kteří pracují s mladými koňmi nebo mají pocit, že s tím svým parťákem nezačali zrovna správně.


Při práci s mladým koněm je pro nás nejdůležitější, aby chápal, co se od něj žádá a mohl tak nové věci přijímat s klidem, ochotou a důvěrou. A k tomu musíme my rozumět jemu. Proto název – Obsedání s pochopením.

 1. díl Jak na mlaďochy
  – jak s koněm pracovat, aby nám rozuměl a chápal
  – jak si získat jeho důvěru a pozornost
  – jak nastavit hranice
  – jak udržet chuť do práce
  – jak pracovat se vzdorem, strachem a neochotou
  – co v koni posilovat, pokud z něj chceme mít rodinného pohodáře / spolehlivého koně pro děti / sportovce na nejvyšší úrovni
  – jak připravit koně ze země na pomůcky ze sedla

2. díl Cvičení a postupy
– konkrétní cvičení a postupy
– fotky a videa k rozboru a tréninku oka
– příprava na nejrůznější situace
– předcházení nebezpečným situacím

Cena webináře: 400 Kč, cena pro členy EQUIT&T, z.s.: 200 Kč
číslo účtu: 272986109/0300, VS: 111
Záznam webináře objednáte skrze formulář níže: