Webinář: Vztahy a komunikace


Vztahy jsou každodenní realitou nás všech.
Ať už jde o ty partnerské, rodinné, pracovní, nebo vztah k sobě samému.

Skrze vztahy poznáváme nejen druhé, ale zejména sami sebe.

Živé vysílání webináře již proběhlo. Záznam si můžete objednat níže na této stránce.

Webinář o tom, jak fungují vztahové vazby, komunikace, projekce a zrcadlení a jak z nich můžeme čerpat.
Webinář je sice zaměřen na práci s koňmi, ale principy jsou univerzálně platné.
Je tedy určen pro kohokoli.
I kdybyste nikdy nechtěli s koňmi pracovat. Třeba bude stačit, když se díky němu podíváte na své okolí trochu jinak.
Na své lidi, na svá zvířata, na sebe.

U koní si můžete například vyzkoušet to, jakým způsobem říkáte své „NE“ a zjistit, proč a jak vám to (ne)funguje …

Hodně o sobě přemýšlíme. Jenže zároveň sami sobě často lžeme. Myslíme si, že jsme horší či lepší, než ve skutečnosti jsme. Hodnotíme sebe i ostatní skrze náš vlastní filtr, který se často ani zdaleka nedotýká reality. Morální hodnoty nám udává pokřivený soud, nikoli zdravé svědomí. Naše emoce určují naše reakce, ale nejsme si toho vědomi. To vše zásadně ovlivňuje naši sebehodnotu, naše vztahy a způsoby, jakým komunikujeme.

Kůň nás v tom naštěstí nenechá. Nezajímá ho, že je dle papíru náš a živíme ho. Ani ho neoslní, že na vizitce jsme „někdo“, vyděláváme spoustu peněz a řídíme desítky lidí. Netrápí ho, že jsme naopak „nikdo“, všichni s námi zametají a nevíme, co si se sebou počít.

Reaguje na to, co je. Jasně, dle svých vlastních zákonitostí, zkušeností, naučených vzorců a dle své povahy. Reaguje vlastně v mnohém stejně, jako na nás reagují ostatní lidé, včetně našich partnerů a dětí.

Možná však bude první, který nám to ukáže přímo.
Možná to, že cíleně nahlédneme do zrcadla může znamenat změnu.
Z mých zkušeností je právě externalizace vnitřního rozporu v interakci s koněm a to, že jakmile nalezneme novou cestu, v koni se to ihned projeví právě tím nejsilnějším lékem.

Při sebepoznání s koňmi totiž nedochází pouze k uvědomění, ale zejména je třeba konat a s novým poznáním nějak naložit. Výsledkem je pak prožitek, opravdový a reálný.

V tomto webináři bych vám chtěla ukázat, jaká vztahová témata se koní nejčastěji dotýkají.

Budeme se zabývat:
– neverbální komunikací (kterou my lidé moc neumíme)
– principy projekce, zrcadlení a přenosu
– prací s vlastním strachem
– konfliktem pudů a ducha
– tématem autority a oběti, moci a bezmoci
– vlastní agresi a silou
– konfrontací vlastních potřeb s potřebami ostatních

Při interakci s koněm dost možná zažijeme stejný pocit, jako máme při jednání s některými lidmi. Pokud totiž s nějakou částí naší osobnosti nemáme zdravý vztah, bude se nutně projikovat ven, dokud ji nepochopíme. Obrovskou výhodou sebepoznání s koňmi je instantní prožitek, který získáme, jakmile něco zkusíme jinak.

Cena webináře: 400 Kč, cena pro členy EQUIT&T, z.s.: 200 Kč
číslo účtu: 272986109/0300, VS: 111
Záznam webináře objednáte skrze formulář níže: