Home

Welcome to My New Blog

  • My First Blog Post

    21.8.2019 by

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • EquiT&T

    4.9.2019 by

    Nově vzniklý spolek – EquiT&T z.s. založený za účelem rozšiřování znalostí a schopností jezdců i nejezdců týkajících se komunikace s koňmi. Více informací bude následovat.

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.