KALENDÁŘ

Pokud není uvedeno jinak, všechny akce se konají na Statku Český Dvůr – v naší domovské stáji, cca 40 min z Prahy směr Benešov. Čeká na vás krásný a velmi klidný areál, s veškerým potřebným zázemím pro koně i lidi.

Co od nás můžete čekat? – Podívejte se na hodnoty a principy, podle kterých trénujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE:

3. – 4. 10.POZNEJME SE S KONĚM: vztahy a komunikace
víkendový sebepoznávací seminář (i bez zkušeností s koňmi)
10. 10.KURZ: Obsedání s pochopením – PŘESUN Z 20.9.
jednodenní kurz/workshop o práci s mladými koňmi
17.-18. 10.POZNEJME SE S KONĚM: emoce a prožívání
víkendový sebepoznávací seminář (i bez zkušeností s koňmi)
7. 11.EQUITAT WORKSHOP: lonžování, bezpečí u koní a stádo
workshop s třemi tématickými bloky
12. 12.SEMINÁŘ: Stres, strach a bubáci ve výcviku koní
seminář s videoukázkami, místo konání: Praha – Toulcův Dvůr
12. 12.VÁNOČNÍ VEČÍREK!
Praha, místo bude upřesněno
Více informací zobrazíte po kliknutí na název kurzu.

PROBĚHLÉ AKCE:

23. – 24. 5.POZNEJME SE S KONĚM: strach, stres, pocit viny a vnitřní kritik
víkendový seminář, foto z akce
30. – 31. 5.POZNEJME SE S KONĚM: osobní hranice, sebevědomí, sebedůvěra
víkendový seminář, video z akce
20. 6.KURZ: Obsedání s pochopením
jednodenní kurz/workshop o práci s mladými koňmi, pro členy zdarma
26. – 28. 6.VÍKENDOVKA S VLASTNÍM KONĚM: důvěra, zrcadlení a vztah
intenzivní víkendový pobyt, video
5. – 10. 7.EQUIT&T KEMP HOŠTKA: tréninkově-zážitkový kemp pro dospělé
pobytový kurz s vlastním koněm
19. – 25. 7.DĚTSKÝ TÁBOR na Statku Český Dvůr, pro děti od 7 let,
Tábory nepořádá náš spolek, ale pomáháme s organizací a vedením výcviku.
27. – 31. 7.POZNEJME SE S KONĚM: sebepoznávací pobyt pro dospělé
seberozvojový kemp i pro koňmi nepolíbené, vlastní kůň možný
9. – 14. 8.EQUIT&T KEMP: tréninkově-zážitkový kemp pro dospělé
pobytový kurz pro jezdce a majitele koní, s vlastním či naším koněm
16. – 22. 8.DĚTSKÝ TÁBOR na Statku Český Dvůr, pro děti od 7 let
Tábory nepořádá náš spolek, ale pomáháme s organizací a vedením výcviku.
23. – 28. 8.EQUIT&T KEMP: tréninkově-zážitkový kemp pro pokročilé od 13 let
pobytový kurz pro jezdce a majitele koní, s vlastním či naším koněm
Více informací zobrazíte po kliknutí na název kurzu.

Partnerem našich akcí je také internetový obchod s potřebami pro koně a jezdce HORSEandME.eu. Díky naší spolupráci můžeme všem účastníkům pobytových kurzů nabídnout slevu 10%. Více info získáte po přihlášení na akci.

POZNEJME SE S KONĚM: strach, stres, pocit viny a vnitřní kritik
víkendový seminář, 23. – 24. května
cena 2 700 Kč, pro členy EquiT&T z.s. 2 400 Kč
pokud se zároveň účastníte Semináře 30. – 31. května s tématem Osobních hranic, můžete využít zvýhodněnou cenu 4 000 Kč za oba semináře celkem
Bojíme se všichni. Bojíme se, že nejsme dost dobří, že něco ztratíme, že uděláme chybu. Bojíme se, že někomu ublížíme. Strach je v pořádku – potřebujeme ho k přežití. Ovšem často nás ovládá. Svírá nás pocit viny a stres ovlivňuje nás i naše nejbližší. Koně nejen, že mají se strachem hodně zkušeností, ale zejména nám umí přesně zrcadlit to, čeho se opravdu bojíme. Neuvěří nám naši přetvářku, ale za to nám pomohou najít cestu ven. Tak, aby nás strach a stres neovládali.
více info >>
přihláška >>

POZNEJME SE S KONĚM: Osobní hranice, sebevědomí, sebedůvěra
víkendový seminář, 30. – 31. května
cena 2 700 Kč, pro členy EquiT&T z.s. 2 400 Kč
pokud se zároveň účastníte Semináře 23. – 24. května s tématem Strachu, můžete využít zvýhodněnou cenu 4 000 Kč za oba semináře celkem
Osobní hranice jsou tématem, se kterým se potýká každý z nás. Tam, kde si je neumíme udržet nastupuje pasivní či přímá agrese, manipulace, pocit z nenaplněnosti či nedostatek sebedůvěry. Osobní hranice úzce souvisí s vědomím vlastní sebehodnoty a sebelásky.
Koně nám na semináři pomohou zvědomit nevědomé tendence, jakými jednáme a ukázat nám naši vlastní cestu ven.
více info >>
přihláška >>

VÍKENDOVKA S VLASTNÍM KONĚM: důvěra, zrcadlení a vztah
intenzivní víkendovka, 26. – 28. června
cena 4 000 Kč, pro členy EquiT&T, z.s. 3 800 Kč
Nikdo – snad kromě našich dětí 🙂 – nás nezrcadlí tak dobře, jako vlastní kůň. Víkendovka je intenzivní pobyt, který kombinuje ty nejzáludnější části zážitkově-tréninkových a sebepoznávacích kempů, ale vzájemně se nekryjí. Zapracujeme na důvěře, pomůžeme vám pochopit reakce svého koně i své, odhalíme silné a slabé stránky. Budeme ze země i ze sedla – čekají na vás dva běžné tréninky, plno času se svým koněm a k tomu mnoho neobvyklých aktivit – jednotlivě i ve skupině.
naše principy >>
více info >>
přihláška >>

KURZ: Obsedání s pochopením
jednodenní kurz/workshop, 20. září, 9:30 – 18:00 h
cena 300 Kč pro členy spolku EquiT&T, z.s.; 900 Kč pro ostatní – cena zahrnuje veškerý program kurzu + občerstvení – svačinu a obědový raut
Co koně v mládí naučíš, ve stáří jako když najdete.
Koně se učí neustále, ale to, co jim vštípíme – my lidé, i jejich stádo – během prvních několika let života je zásadní. Správným voděním malého hříběte si připravujete koně, který v budoucnu bude vyhledávat lehké přilnutí. Nesrozumitelnými signály zase můžete nevědomky vytvářet koně, který se bude i ve vyšším věku lekat v rohu jízdárny, nebo děsit projíždějících aut na vyjížďce.
Čeká na vás teorie s videi a fotkami a ukázky tréninků našich mlaďochů – každý se svými specifickými problémy i výhodami, se svou vlastní povahou, na jiném stupni výcviku. V tuto chvíli máme ve výcviku 8 koní ve věku od
Uvidíte tréninky ze země i ze hřbetu – takové, jaké jsou. Koně připravujeme s udidlem i bez.
Na kurzu budeme probírat,
– jak s koněm pracovat, aby nám rozuměl a chápal
– jak si získat jeho důvěru a pozornost
– jak nastavit hranice
– jak udržet chuť do práce
– jak ho připravit na různé situace – od kováře a veterináře, přes první kroky pod sedlem po či nepříjemné a děsivé bubáky
– jak pracovat se vzdorem, strachem a neochotou
– co v koni posilovat, pokud z něj chceme mít rodinného pohodáře / spolehlivého koně pro děti / sportovce na nejvyšší úrovni
– jak posílit posílit a progymnastikovat tělo, připravit koně ze země na pomůcky ze sedla
přihláška >> nebo emailem na info@equitat.cz

POZNEJME SE S KONĚM: vztahy a komunikace
víkendový seminář, 3. – 4. října, 9.30 – 17.30, žádné zkušenosti s koňmi nejsou nutné
Na tomto semináři se zaměříme zejména na mezilidské vztahy – partnerské a přátelské, vztahy k autoritám i podřízeným a s tím související vazby na rodiče a na sebe sama. Náš způsob komunikace a naše prožívání nám v tomto bude zásadním vodítkem. Jelikož koně jsou expertem na autentickou komunikaci a umí výborně zrcadlit naše prožívání a postoje, pozveme si je na pomoc a necháme je, aby nás vedli na cestě za poznáním.
Pomohou nám pochopit reakce naše i našeho okolí (a pokud máte svého koně, možná pochopíte o kousek více i jeho).
Na semináři můžete očekávat aktivity s koňmi i bez nich, vzájemná sdílení, teoretická povídání apod. Program je pestrý a koně máme hodné 🙂
cena 3 000 Kč, pro členy EquiT&T z.s. 2 700 Kč
cena zahrnuje veškerý program a oběd, v ceně kurzu není ubytování, to je možné zajistit – pište do poznámky v přihlášce
pokud se zároveň účastníte Semináře 17. – 18. října s tématem Emoce a prožívání, můžete využít zvýhodněnou cenu 4 800 Kč za oba semináře celkem
přihláška >>
nebo emailem na info@equitat.cz

POZNEJME SE S KONĚM: emoce a prožívání
víkendový seminář, 17. – 18.října, 9.30 – 17.30, žádné zkušenosti s koňmi nejsou nutné
Někdy jsme od svého prožívání úplně odděleni a „nic necítíme“, jindy nás pohltí emoce, díky které jednáme, jak bychom si jinak ani nedokázali představit. Klíčem je vnést do našeho prožívání vědomí – začít si všímat, co zrovna prožíváme, co k tomu vede a jaké mechanismy se v nás nevědomě spouští …Koně nám v tom jsou dokonalou pomocí – dokud si nepřiznáme, co v danou chvíli prožíváme, nechtějí s námi mít nic společného – jsme pro ně totiž nebezpeční. Podobně jako predátor, který se schovává v trávě, aby zaútočil. Díky tomu jsou tato ušlechtilá zvířata úžasným partnerem v sebepoznání.Pojďte se nechat koňmi vést …
Na semináři můžete očekávat aktivity s koňmi i bez nich, vzájemná sdílení, teoretická povídání apod. Program je pestrý a koně máme hodné 🙂
cena 3 000 Kč, pro členy EquiT&T z.s. 2 700 Kč
pokud se zároveň účastníte semináře 3. – 4. října s tématem Vztahy a komunikace, můžete využít zvýhodněnou cenu 4 800 Kč za oba semináře celkem
cena zahrnuje veškerý program a oběd, v ceně kurzu není ubytování, to je možné zajistit – piště do poznámky v přihlášce
přihláška >>
nebo emailem na info@equitat.cz

7.11. EQUITAT WORKSHOP
jednodenní workshop, 9:00 – 17.00
cena 300 Kč pro členy spolku EquiT&T, z.s.; 900 Kč pro ostatní – cena zahrnuje veškerý program kurzu + občerstvení – svačinu a obědový raut
Na tomto semináři Vás čekají tři jednotlivé workshopy, na kterých se všichni účastníci vystřídají v malých skupinkách tak, aby bylo možné zachovat prostor pro diskuzi i jistou míru praxe.

Kristýna Malenínská – lonžování – V rámci této části se spolu podíváme na to, jak lonžujeme a jaké pomůcky k tomu používáme. Probereme různé plusy a mínusy jednotlivých metod a pomůcek a vše doplníme praktickými ukázkami.

Katka Vítková – stádo – Ve stádě – tady a teď. Přijměte pozvání ke krátkému zastavení se a naladění se na sebe a naše koně. Co ve vás si žádá pozornost, pokud si dovolíte naslouchat? V jaké energii právě dnes jste? A jaké vzorce ovlivňují vaše nové vztahy?

Věra Vránová – bezpečnost u koní – Bezpečnost člověka a koně při jezdeckém sportu nelze nikdy zcela zaručit. Nicméně je spousta způsobů a strategií, jak předejít většině nepříjemných situací – od tréninku a výchovy koně až po prevenci svým vlastním chováním.
přihláška >> nebo emailem na info@equitat.cz

12.12. STRES, STRACH A BUBÁCI ve výcviku koní
místo konání: Velká koňská klubovna, Toulcův Dvůr, Praha
jednodenní seminář, teorie, videoukázky a diskuze
cena: 600 Kč/účastník, pro členy spolku EquiT&T, z.s. zdarma
cena zahrnuje drobné občerstvení, oběd si mohou účastníci objednat v místní restauraci
Stres a strach koně při jeho výcviku často přináší mnoho nedorozumění a někdy i nebezpečné situace. Jistá míra stresu je přitom při určení přirozená. Vzhledem k tomu, že se stresovým situacím není nikdy možné plně vyhnout je hlavní odpovědností trenéra/jezdce naučit svého koně (i sebe) s těmito stavy pracovat. Zveme Vás tedy na tento seminář plný teorie, diskuzí a videoukázek z různých tréninkových situací. Seminář je spíše o obecném přístupu k stresu a strachu, ale účastníci si odvezou i konkrétní tipy na „bubáky“ pro různé situace.
Na semináři budeme probírat

  • Jak rozpoznat, že se kůň bojí
  • Co dělat, když se často leká
  • Rozdíl mezi klidným a rezignovaným koněm
  • Co dělat, když se kůň lekne
  • Jak koně říkají STOP
  • Jak předcházet stresu při různých situacích – přeprava, veterinární úkony, zvuky a pohyb věcí, zvířata apod.
  • Jak správně pracovat s bubáky a strachovými podněty – tak, abychom jimi koně jen nezaplavili, ale aby se doopravdy naučil, co a jak má dělat
    přihláška >> nebo emailem na info@equitat.cz


12. 12. VÁNOČNÍ VEČÍREK
Vánoční večírek pro všechny naše příznivce. Místo bude upřesněno 🙂 Pokud máte nějaký tip, budeme jedině rádi!

Více informací k jednotlivým kurzům najdete v uvedených souborech.
Po dohodě je možné uspořádat seminář či kurz i u vás ve stáji.
Členové spolku EquiT&T mají slevu 5% na cenu všech kempů i seminářů.
V případě dotazu nás kontaktujte na info@equitat.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.